JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

ŠKOLA PRO ŽIVOT

DŮLEŽITÉ INFORMACE (COVID-19)

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vážení rodiče, končí tříleté funkční období členů Školské rady při Základní škole Krnov, Dvořákův okruh 2, která byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. Je nutné provést ...

Přechod na distanční výuku od 14. října

Vážení rodiče, milí žáci, režim obou stupňů školy přechází podle mimořádného opatření od 14. do 23. října 2020 na distanční výuku. Potřebné informace k výuce obdržíte od třídních učitelů. ...

Co se u nás děje

Pomoc v krizi

Dětské krizové centrum

Bezplatná pomoc pro děti v závažných životních situacích. Provozuje i specializovanou linku zaměřenou na rizika kyberprostoru.

778 510 510 | www.ditekrize.cz

Linka bezpečí

Bezplatné poradenství dětem a rodičům, kteří potřebují pomoc.

116 111 | www.linkabezpeci.cz